Raak betrokken en doe mee!

Neem contact op voor donaties, sponsoring of om te collecteren!

Privacy / Cookie Policy website

De Stichting GoedeDoelenWeek Uden gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

PRIVACY

 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De Stichting GoedeDoelenWeek Uden draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.
 • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De Stichting GoedeDoelenWeek Uden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

COOKIES

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die uw webbrowser aan ons verstrekt en uw IP-adres). Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
 • Als u zich heeft aangemeld als actief gebruiker van de website, door het aanvragen van een login en wachtwoord, worden alleen uw naam en e-mailadres in WordPress opgeslagen. Dit om een volgende keer bij het inloggen u te herkennen als geautoriseerde gebruiker.
 • Als u zich heeft aangemeld als abonnee op de laatste berichten op onze weblog, worden alleen uw naam en e-mailadres in WordPress opgeslagen. Uitschrijven is eenvoudig door in het laatst ontvangen bericht op “Afmelden” te klikken.

DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN

 • Wanneer u een van onze (contact)formulieren invult, wordt deze informatie opgeslagen in de WordPress formuliergenerator WP Forms genaamd. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen via het contactformulier onderaan de pagina ter attentie van Communicatie & PR.