Vind een antwoord op uw vraag

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet altijd een antwoord vindt op uw vraag. Wij proberen een antwoord te geven op veelgestelde vragen. Deze hebben we op deze pagina voor u gebundeld.

U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen middels het contactformulier.

Waarom werken de Goede Doelen samen?

 • Door samen te werken zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle deelnemende goede doelen. Zo kunnen ze alle Udenaren bereiken.
 • Door de gezamenlijke actie krijgt u als inwoner van Uden maar één collectant aan de deur.
 • Met de nieuwe manier van collecteren kunt u rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

Hoe wordt de collecte-opbrengst verdeeld?

Na een telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen zoals dit door u is aangegeven op de invullijst. Algemene giften worden gelijkmatig verdeeld over alle fondsen. De opbrengsten worden bekendgemaakt via lokale media, de website en social media.

WAAROM ZIE IK EEN ANDER REKENINGNUMMER BIJ ONLINE DONEREN?

GDW Uden maakt voor “Online Doneren” gebruik van de online betaalservice van iDeal. De betalingen komen dan op de rekening van de Stichting Mollie Payments. Deze sluist dagelijks het gestorte bedrag door naar de rekening van GDW Uden. De methode van online betalen is geheel veilig. Ze wordt ook gebruikt door vele webshops.

is de gdw uden erkend als anbi?

 

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.

GoedeDoelenWeek Uden heeft een ANBI erkenning. Daardoor gelden gunstige voorwaarden voor de giftenaftrek bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Verdere informatie kunt u vinden op de
privé of zakelijk pagina van de Belastingdienst.

Of neem contact op met onze penningmeester.

ZIJN ALLE DEELNEMENDE GOEDE DOELEN ERKEND?

Jazeker, alle goede doelen beschikken over de CBF-erkenning. Zij hebben ook allemaal de ANBI status.

Wat is de GDW Uden?

GDW staat voor GoedeDoelenWeek. Het is een lokaal initiatief van vrijwilligers van verschillende  landelijke fondsen. Deze hebben zich verenigd in een stichting. Ze collecteren gezamenlijk tijdens de GoedeDoelenWeek Uden.

 

Wat is het doel van de GDW Uden?

De Stichting GDW Uden heeft als doel de deelnemende fondsen financieel te ondersteunen.

 

Waar wordt de collecte gehouden?

De GoedeDoelenWeek Uden wordt gehouden in alle wijken van de plaats Uden.

 

Wanneer vindt de GDW Uden plaats?

De collecte wordt gehouden van in 15 t/m 20 april 2024.

Hoe werkt de gezamenlijke collecteweek?

 • dien mogelijk graag uw donatie via “Online doneren” via deze website of met behulp van de QR code.
 • Onze collectanten zorgen ervoor dat iedere inwoner van Uden, kort voor of in het begin van de collecteweek, een envelop met een duidelijk instructie: “Hoe te doneren” in de bus krijgt.
 • Uw retourenvelop a.u.b. inleveren bij 1 van de vele inleverpunten.
  U vindt de gegevens op de achterzijde van de instructiebrief.
 • Op de website vindt u onder het kopje “Doneren” uitgebreide informatie van alle mogelijkheden om te doneren.

WAT DOE IK ALS IK GEEN INVULFORMULIER HEB?

 • Bij de supermarkten van de Plus, Jumbo, en Albert Heijn en verzorgingscentrum Sint Jan zijn beperkt invulformulieren te verkrijgen.
 • Het invulformulier is ook te downloaden op de pagina ‘Doneren’ onder het kopje Contanten/ incasso / bank.
 • Natuurlijk kunt ook gemakkelijk en veilig digitaal doneren via de website of de QR-code.
 • Ook kunt u een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer
  NL24 RABO 0345900944 ten name van
  Stichting GoedeDoelenWeek Uden onder vermelding van gift 2024.

Kan ik de stichting helpen?

Natuurlijk! Ten eerste zijn we ontzettend blij met uw donatie, ook als bedrijf. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Het is dan ook een hele klus om de collecte voor de GoedeDoelenWeek Uden goed te laten verlopen. Komt u ook enkele uurtjes helpen? Alle helpende handen zijn welkom voor:

* Enveloppen rondbrengen
* Organisatie, tellen, werving collectanten enzovoort.

Samen maken we een succes van deze collecte.
U kunt zich opgeven via het contactformulier. In gezamenlijk overleg kiezen we dan wat bij u past.

KAN IK OOK PERIODIEK DONEREN?

Periodiek doneren behoort ook tot de mogelijkheden. Omdat we een ANBI-erkenning hebben, geeft dit fiscale voordelen. Of neem contact op met onze penningmeester via het contactformulier.
Voor meer informatie zie pagina ‘Doneren’ van deze website onder het kopje ‘Periodiek doneren’.