Voorbereiding GoedeDoelenWeek Uden van start Collecte 2022 in het voorjaar, van 18 t/m 23 april

 Na het succes van vorig jaar (waarin Udenaren bijna 57.000 euro doneerden) zijn de voorbereidingen voor GoedeDoelenWeek 2022 weer volop aan de gang. De collecteweek is dit jaar ‘traditiegetrouw’ in het voorjaar: in de week van 18 tot en met 23 april.

 De meeste Nederlandse goededoelenweken vinden in het voorjaar plaats. “Het was altijd onze intentie om in deze periode te collecteren, waarin de avonden langer worden, het weer zich van zijn beste kant laat zien en veel collectanten beschikbaar zijn”, aldus Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden. De afgelopen twee jaar werd de collecte in het najaar georganiseerd vanwege coronarestricties.

 18 fondsen
Er is een fonds toegevoegd: tijdens de collecte van 2022 is ook EpilepsieNL vertegenwoordigd in GoedeDoelenWeek Uden. Dat betekent dat de vrijwilligers dit jaar voor 18 fondsen tegelijk collecteren. Monique Hendriks, vertegenwoordiger van EpilepsieNL: “We zijn erg blij dat we ons hebben kunnen aansluiten bij deze organisatie. Onderdeel zijn van zo’n goed georganiseerde collecte komt alle fondsen, en nu dus ook die van ons, ten goede!”.

 Voorbereidingen
Inmiddels zijn de taakgroepen van GoedeDoelenWeek Uden druk met de voorbereidingen voor de collecteweek. Het informeren van collectanten en wijkcoördinatoren, het verzorgen van drukwerk, het verzamelen van collectemateriaal. Binnen een paar weken ronden ze deze werkzaamheden af. Daarna verleggen ze hun focus op de collecteweek.

 Doel: verdubbeling
Net als vorig jaar steunen verschillende winkels en organisaties de GoedeDoelenWeek, onder meer als mogelijke locatie voor het inleveren van de enveloppen en emballage-acties. Ook dit jaar is digitaal doneren mogelijk. Dé grote succesfactor is en blijft echter het huis-aan-huis contact. Dit jaar met minder, of – zoals het er nu naar uit ziet zónder – restricties. Ook is het dit jaar weer mogelijk om digitaal te doneren. Penningmeester Ton van Summeren: “We hopen dat we, nu we weer aan de voordeur mogen komen, de 100.000 euro gaan halen. Ja, dat is erg ambitieus! Maar het is vooral een geweldig mooi streven.”

 Over GoedeDoelenWeek Uden
Sinds 2020 zijn de collectes van 18 CBF-geregistreerde fondsen gegroepeerd in één collecte. Stichting GoedeDoelenWeek Uden coördineert die collecte. Er zijn zo’n 600 vrijwilligers actief voor de stichting. Wie ook een steentje wil bijdragen, kan terecht op www.goededoelenweekuden.nl.