€ 285,- voor GoedeDoelenWeek Uden dankzij Rabo ClubSupport 2022

€ 285,- voor GoedeDoelenWeek Uden dankzij Rabo ClubSupport 2022  

Deze week is de opbrengst van de Rabo ClubSupport (voorheen: Rabo Clubkas) campagne 2022 bekend gemaakt. GoedeDoelenWeek Uden heeft ook dit jaar weer meegedaan en door de leden van Rabobank Meierij & Maashorst is in totaal € 258,- voor GoedeDoelenWeek Uden bij elkaar gestemd. Een mooi bedrag dat door de stichting zal worden ingezet om de kosten van de collecte te dekken. Op deze manier gaat er meer opbrengst naar de 18 deelnemende fondsen. 

Over Rabo ClubSupport 
Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Een deel van het resultaat van de Rabo ClubSupport campagne wordt door Rabobank geïnvesteerd in de maatschappij. Als Rabo-lid kan men stemmen op de drie favoriete clubs vanaf 5 t/m 27 september 2022. Dat is goed voor de deelnemende clubs en geweldig voor de samenleving.

GoedeDoelenWeek Uden maakt eindbalans 2022 op

GoedeDoelenWeek Uden maakt eindbalans 2022 op voor 18 fondsen

Organisatie blikt terug op een geslaagde collecteweek

De uiteindelijke opbrengst van de GoedeDoelenWeek Uden is dit jaar € 62.775,07.
“Een geweldig mooie opbrengst, en een positieve verrassing ten opzichte van vorig jaar en de recente collecte voor Giro555”, aldus Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden.

 Na verschillende samenkomsten en meerdere keren dubbelchecken maakte de organisatie maandag de definitieve opbrengst bekend aan de Deelnemersraad van stichting GoedeDoelenWeek Uden. “Nu we voor de derde keer op deze manier collecteren, zien we de vruchten van onze herkenbaarheid bij de Udenaar terug in de opbrengst. We zijn erg dankbaar voor dit mooie bedrag”, aldus Van den Boom. “Dit jaar hebben ruim 2.000 inwoners gul gedoneerd, dat zijn er meer dan de afgelopen jaren. Ook wil ik graag de inzet van de honderden vrijwilligers prijzen. Zonder hen zou de uitvoering van een collecteweek in deze vorm onmogelijk zijn.” Naast de vele vrijwilligers zijn diverse lokale partners die betrokken bij de organisatie van de GoedeDoelenWeek, zoals onder meer de diverse inleverpunten voor de collecte-enveloppen.

 Opbrengst per fonds

In de GoedeDoelenWeek in Uden waren dit jaar 18 nationale, CBF-geregistreerde fondsen vertegenwoordigd. Het bedrag dat de donateurs gaven, wordt onder die fondsen verdeeld. De gevers konden daarvoor zelf hun voorkeur aangeven. De top 5 donaties gaan dit jaar naar:

  1. KWF Kankerbestrijding: € 6.344.43
  2. Hartstichting: € 4.826,79
  3. Alzheimer Nederland: € 4.395,23
  4. Rode Kruis: € 4.187,59
  5. Hersenstichting: € 3.983,51

 De totale verdeling per fonds is terug te vinden op de website: www.goededoelenweekuden.nl. Daar is het ook mogelijk voor nieuwe collectanten of vrijwilligers om zich aan te melden voor volgend jaar. De volgende collecteweek vindt plaats in het voorjaar van 2023, om precies te zijn van 17 t/m 22 april.

 

Tussenstand collecteweek Uden: € 49.977,30

Tussenstand collecteweek Uden: € 49.977,30.

Doneren kan nog steeds!

De opbrengst van de collecte van GoedeDoelenWeek Uden van afgelopen week is bekend! Dat wil zeggen: een tussenstand, want de definitieve opbrengst wordt later onthuld. Er kan online en via de bank nog gedoneerd worden. GoedeDoelenWeek Uden start met een proef om via WhatsApp te betalen.

De termijn voor het online doneren sluit pas later, namelijk op 30 april. Ook zijn in Uden twee inleverpunten in bedrijf. Het is nog een week mogelijk om retourenveloppen in te leveren bij woonzorgcentrum Sint Jan (Kerkstraat 8) en de Rabobank. “We willen zo veel mogelijk Udenaren de kans om een bijdrage te leveren”, aldus Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden. “Daarom starten we ook met een WhatsApp doorstuur-bericht, waarin een link verwerkt zit waarmee direct en veilig via iDeal gedoneerd kan worden.”

WhatsApp

De afgelopen twee jaar is opgevallen dat een bepaald percentage huishoudens een groot aandeel van de opbrengsten voor zijn rekening neemt. Dat is natuurlijk geweldig, maar de organisatie achter GoedeDoelenWeek Uden hoopt meer mensen te kunnen bereiken met een mogelijkheid om middels een WhatsApp bericht direct – en uiteraard veilig – via iDeal te doneren. Het bedrag vanaf € 1,- kan dan zelf in de eigen online bankomgeving ingevuld worden. “Alle beetjes helpen is zo cliché, maar niet voor niets een cliché. Het is écht zo, we zijn dankbaar voor elke bijdrage. Op deze manier hopen we meer mensen te bereiken, en vooral ook op een laagdrempelige manier mensen over te halen om een bijdrage te doen die past bij hun eigen mogelijkheden”, zegt Ton van Summeren, penningmeester bij GoedeDoelenWeek Uden.

Vrijwilligers

De goede doelen zijn voor het derde jaar verenigd in één collecteweek. In Uden komen zo’n 400 collectanten namelijk nog maar eens per jaar bij de inwoners aan de deur. Totaal zijn er ruim 600 vrijwilligers actief om de collecteweek tot een succes te maken.

Alsnog doneren? Graag!

Wie alsnog wil doneren, kan in Uden nog tot 30 april terecht op www.goededoelenweekuden.nl, bij woonzorgcentrum Sint Jan (Kerkstraat 8) of bij de Rabobank. Direct geld overmaken kan ook; NL24RABO0345900944 t.n.v. Stichting GoedeDoelenWeek Uden o.v.v. gift GDW 2022.

 

Een praatje maken met de collectant? (een artikel van en op Dtv-Nieuws)

Goede Doelen Weken na twee jaar weer persoonlijk

370 vrijwilligers in Uden gaan deze dagen weer langs de deuren met de collecte-envelop. Na twee jaar van coronabeperkingen kunnen de collectanten deze weer persoonlijk overhandigen. “Dat is voor iedereen prettiger”, vertelt collectant Rian van Korewijk.
Lees het gehele bericht en de bijbehorende video op Dtv-Nieuws:
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/een-praatje-met-de-collectant-goededoelenweken-na-twee-jaar-weer-persoonlijk

 

GoedeDoelenWeek Uden van start, mét collectebus!

GoedeDoelenWeek Uden van start, mét collectebus!  
Collecteweek loopt van 18 tot en met 23 april 

De collecte van GoedeDoelenWeek Uden staat weer voor de deur. Vanaf 11 april verspreiden zo’n 400 collectanten de collecte-enveloppen huis-aan-huis, waarna de daadwerkelijke collecte loopt van 18 tot en met 23 april. 

Na twee collectes vol van restricties en logistieke uitdagingen, is het nu tijd voor een collecte zoals het bedoeld is. Dat betekent dat de collectanten in de week van 11 april de collecte-enveloppen aan de deur afgeven. Zij leggen daarbij uit hoe de collecte in zijn werk gaat en hoe bewoners kunnen doneren aan de 18 deelnemende fondsen. Indien gewenst komen de collectanten de envelop weer thuis ophalen, ‘zoals het hoort’ met een collectebus.  

Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden, kijkt uit naar de collecteweek. “Het is na twee jaar improviseren tijd voor een GoedeDoelenWeek zoals we die oorspronkelijk voor ogen hadden. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de aankomende collecte, dus ik hoop dat we de opbrengst van 2021, bijna € 57.000, gaan overtreffen!” 

Online of contant doneren 
Doneren kan op welgeteld vijf manieren:

·       Via QR-code of online (in een paar simpele stappen via goededoelenweekuden.nl)
·       Contant 
·       Via een eenmalige machtiging
·       Via een overboeking op de bankrekening van GDW Uden
·       Periodiek. 

Op de pagina ‘Doneren’ van de website van GoedeDoelenWeek Uden staat uitleg over alle donatievormen. Zo vinden donateurs er informatie over hoe giften verdeeld worden over de 18 CBF-erkende, nationale fondsen, en kunnen ze via een beveiligde omgeving direct doneren.

Inleverpunten
Ook dit jaar kunnen de enveloppen ingeleverd worden bij verschillende inleverpunten. Op zaterdag 23 april staan bij de Udense locaties van de Plus, Jumbo en Albert Heijn collectanten met een collecte-emmer om enveloppen in ontvangst te nemen. Het is daar ook mogelijk om via een QR-code direct geld te doneren. Op de website van de GoedeDoelenWeek en op de achterzijde van de retourenvelop, staan nog vijf andere inleverpunten waar gedurende de gehele collecteweek enveloppen kunnen worden achtergelaten. 

Organisatie
Het is inmiddels de derde keer dat GDW Uden de collecte op deze manier organiseert. De eerste twee edities verliepen naar tevredenheid, ondanks de beperkende omstandigheden. Eugène van Hoorn, secretaris van GoedeDoelenWeek Uden: “Na twee jaar is onze organisatie inmiddels een geoliede machine. Veel beslissingen kunnen genomen worden op basis van ervaring in voorgaande jaren en dat zie je terug in de manier van werken en op elkaar ingespeeld zijn. We zijn klaar voor een sterke collecteweek. Met nu al veel dank aan al onze betrokken vrijwilligers, wiens inzet echt hartverwarmend is.”

Voorbereiding GoedeDoelenWeek Uden 2022 van start

Voorbereiding GoedeDoelenWeek Uden van start Collecte 2022 in het voorjaar, van 18 t/m 23 april

 Na het succes van vorig jaar (waarin Udenaren bijna 57.000 euro doneerden) zijn de voorbereidingen voor GoedeDoelenWeek 2022 weer volop aan de gang. De collecteweek is dit jaar ‘traditiegetrouw’ in het voorjaar: in de week van 18 tot en met 23 april.

 De meeste Nederlandse goededoelenweken vinden in het voorjaar plaats. “Het was altijd onze intentie om in deze periode te collecteren, waarin de avonden langer worden, het weer zich van zijn beste kant laat zien en veel collectanten beschikbaar zijn”, aldus Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden. De afgelopen twee jaar werd de collecte in het najaar georganiseerd vanwege coronarestricties.

 18 fondsen
Er is een fonds toegevoegd: tijdens de collecte van 2022 is ook EpilepsieNL vertegenwoordigd in GoedeDoelenWeek Uden. Dat betekent dat de vrijwilligers dit jaar voor 18 fondsen tegelijk collecteren. Monique Hendriks, vertegenwoordiger van EpilepsieNL: “We zijn erg blij dat we ons hebben kunnen aansluiten bij deze organisatie. Onderdeel zijn van zo’n goed georganiseerde collecte komt alle fondsen, en nu dus ook die van ons, ten goede!”.

 Voorbereidingen
Inmiddels zijn de taakgroepen van GoedeDoelenWeek Uden druk met de voorbereidingen voor de collecteweek. Het informeren van collectanten en wijkcoördinatoren, het verzorgen van drukwerk, het verzamelen van collectemateriaal. Binnen een paar weken ronden ze deze werkzaamheden af. Daarna verleggen ze hun focus op de collecteweek.

 Doel: verdubbeling
Net als vorig jaar steunen verschillende winkels en organisaties de GoedeDoelenWeek, onder meer als mogelijke locatie voor het inleveren van de enveloppen en emballage-acties. Ook dit jaar is digitaal doneren mogelijk. Dé grote succesfactor is en blijft echter het huis-aan-huis contact. Dit jaar met minder, of – zoals het er nu naar uit ziet zónder – restricties. Ook is het dit jaar weer mogelijk om digitaal te doneren. Penningmeester Ton van Summeren: “We hopen dat we, nu we weer aan de voordeur mogen komen, de 100.000 euro gaan halen. Ja, dat is erg ambitieus! Maar het is vooral een geweldig mooi streven.”

 Over GoedeDoelenWeek Uden
Sinds 2020 zijn de collectes van 18 CBF-geregistreerde fondsen gegroepeerd in één collecte. Stichting GoedeDoelenWeek Uden coördineert die collecte. Er zijn zo’n 600 vrijwilligers actief voor de stichting. Wie ook een steentje wil bijdragen, kan terecht op www.goededoelenweekuden.nl.